De Kracht van Cultuur - Home
Thema's: Onze creatieve verscheidenheid
A new global ethics
De noodzaak tot pluralisme
Een door media overspoelde wereld
recasting cultural policies

Inleiding
Een nieuwe mondiale ethiek

Ethische principes die wereldwijd geldig zijn, dat is waar het over gaat in 'Een nieuwe mondiale ethiek'. 'Een nieuwe mondiale ethiek' is een van de vijf hoofdstukken van het rapport Our Creative Diversity waarvan de volledige tekst op deze website te raadplegen is. (Klik voor de andere hoofdstukken in de rechterbalk.) Er is ook een samenvatting van het hoofdstuk beschikbaar.

Als reactie op het rapport gaf Anil Ramdas zijn visie op een mondiale ethiek in het stuk 'Sentimenteel verhaal'. De reacties op het rapport, van Ramdas en vier andere publicisten, zijn te lezen onder de kop 'commentaar'. Tijdens de conferentie De Kracht van Cultuur, in november 1996, vond een paneldiscussie plaats over het thema, waaraan werd deelgenomen door Flora Lewis, Riffat Hassan en Hans Küng.


pijltje.gif (179 bytes) Een nieuwe mondiale ethiek
Inleiding
Samenvatting
Rapporttekst
pijltje.gif (179 bytes) De noodzaak tot pluralisme
pijltje.gif (179 bytes) Een door media overspoelde wereld
pijltje.gif (179 bytes) Nieuw zicht op cultuurbeleid
Algemene Inleiding
Algemene samenvatting
Recensie [EN]
menuweegschaal_nl.gif (1423 bytes)