De Kracht van Cultuur - Home
Thema's: Onze creatieve verscheidenheid
A new global ethics
De noodzaak tot pluralisme
Een door media overspoelde wereld
recasting cultural policies

Rapporttekst
De noodzaak tot pluralisme

pijltje_beneden.gif (179 bytes)
Geen enkele cultuur is een eiland
Minderheden
Economische voordelen versus sociale conflicten
Vreemdelingenhaat en racisme
Religieuze opleving: fanatisme of zoeken naar zingeving?
Inheemse volkeren
De toekomst van het pluralisme

Zolang er beschavingen bestaan die op basis van gaven die de natuur en de geschiedenis haar hebben nagelaten politieke, intellectuele en morele dwang op anderen uitoefenen, kan er geen hoop op vrede voor de mensheid bestaan. De ontkenning van de culturele eigenheid van een volk staat gelijk aan de ontkenning van haar waardigheid.

Alpha Ouma Konaré, President van Mali, 1993

pijltje.gif (179 bytes) De noodzaak tot pluralisme
Inleiding
Samenvatting
Rapporttekst
pijltje.gif (179 bytes) Een nieuwe mondiale ethiek
link Een door media overspoelde wereld
pijltje.gif (179 bytes) Nieuw zicht op cultuurbeleid
Algemene Inleiding
Algemene samenvatting
Recensie [EN]
menuweegschaal_nl.gif (1423 bytes)