De Kracht van Cultuur - Home
Thema's: Onze creatieve verscheidenheid
A new global ethics
De noodzaak tot pluralisme
Een door media overspoelde wereld
recasting cultural policies

Inleiding
De noodzaak tot pluralisme

Culturele verschillen (tussen etnische groepen, landen of religies) moeten we niet alleen tolereren, maar zelfs toejuichen. Dat staat in het hoofdstuk 'De noodzaak tot pluralisme', een van de vijf hoofdstukken van het rapport Our Creative Diversity waarvan de volledige tekst op deze website te raadplegen is. (Klik voor de andere hoofdstukken in de rechterbalk.) Er is ook een samenvatting van het hoofdstuk beschikbaar.

Onder de kop 'commentaar' vindt u reacties op het rapport van onder anderen Ria Lavrijsen en Livio Sansone. Tijdens de conferentie De Kracht van Cultuur, in november 1996, vond een paneldiscussie plaats over het thema, waaraan werd deelgenomen door Dragan Klaic, Allister Sparks en Josette Féral.

pijltje.gif (179 bytes) De noodzaak tot pluralisme
Inleiding
Samenvatting
Rapporttekst
pijltje.gif (179 bytes) Een nieuwe mondiale ethiek
link Een door media overspoelde wereld
pijltje.gif (179 bytes) Nieuw zicht op cultuurbeleid
Algemene Inleiding
Algemene samenvatting
Recensie [EN]
menuweegschaal_nl.gif (1423 bytes)