De Kracht van Cultuur - Home
Thema's: Onze creatieve verscheidenheid
A new global ethics
De noodzaak tot pluralisme
Een door media overspoelde wereld
recasting cultural policies
(alleen Engels)

Inleiding
Een door media overspoelde wereld

Nieuwe en oude media overspoelen de wereld met boodschappen. Wie bepaalt de inhoud van de boodschap, dat wat wij te zien, te horen of te lezen krijgen? Dat is een van de centrale vragen in 'Een door media overspoelde wereld', een van de vijf hoofdstukken van het rapport Our Creative Diversity waarvan de volledige tekst op deze website te raadplegen is. (Klik voor de andere hoofdstukken in de rechterbalk.) Er is ook een samenvatting van het hoofdstuk beschikbaar.

Raymond van den Boogaard en Jean-Pierre Guépin schreven een reactie op het rapport. Hun teksten zijn met de reacties van drie andere publicisten te lezen onder de kop 'commentaar'. Tijdens de conferentie De Kracht van Cultuur, in november 1996, vond een paneldiscussie plaats over het thema, waaraan werd deelgenomen door Madala Mphahlele, David Nostbakken, Horst Stipp en Bert Mulder.


pijltje.gif (179 bytes) Een door media overspoelde wereld
Inleiding
Samenvatting
Rapporttekst
pijltje.gif (179 bytes) Een nieuwe mondiale ethiek
pijltje.gif (179 bytes) De noodzaak tot pluralisme
pijltje.gif (179 bytes) Rethinking Cultural Policies
Algemene Inleiding
Algemene samenvatting
Recensie [EN]
menuweegschaal_nl.gif (1423 bytes)