De Kracht van Cultuur - Home

Thema's: Onze creatieve verscheidenheid
A new global ethics
De noodzaak tot pluralisme
Een door media overspoelde wereld
recasting cultural policies

/nlen300-26.gif (335 bytes)

Rapporttekst
Onze creatieve verscheidenheid (overkoepelend)

pijltje.gif (179 bytes) Onze creatieve verscheidenheid
Twee visies op ontwikkeling
/nlintro_2.html Cultuur en ontwikkeling
De versplinterde mondiale cultuur

Economische ontwikkeling die niet geworteld is in de cultuur kan nooit tot een duurzame ontwikkeling leiden. Cultuur is niet iets waar je 'rekening mee moet houden', het is het fundament onder elke ontwikkeling. Hoewel de realiteit vaak laat zien dat cultuur aanleiding is tot onbegrip, conflict en onderdrukking, kan zij ook een bron zijn van creativiteit. Dit is de conclusie die de 'Wereldcommissie voor Cultuur en Ontwikkeling' trekt in haar rapport 'Our Creative Diversity' (Onze creatieve verscheidenheid'). De commissie, onder voorzitterschap van oud secretaris-generaal van de VN, Javier Pérez de Cuéllar, is in 1993 - halverwege het 'werelddecennium voor culturele ontwikkeling' - door de UNESCO en de VN ingesteld. De commissie kreeg als opdracht de relatie tussen cultuur en ontwikkeling te schetsen en de resultaten over de hele wereld te verspreiden en te bespreken.

In zowel de academische als de politieke discussie ontstaat grote verwarring als we geen onderscheid maken tussen cultuur in humanistische en cultuur in antropologische zin, met name wanneer met cultuur de volledige en kenmerkende leefwijze van een volk of gemeenschap wordt bedoeld. Vanuit dit standpunt heeft het geen zin om te spreken van 'de relatie tussen cultuur en economie', omdat de economie deel uitmaakt van de cultuur van een volk... Deze ambiguïteit stelt het grote ideologische vraagstuk aan de orde waarmee de Commissie werd geconfronteerd: is 'cultuur' een aspect van of een middel tot 'ontwikkeling', waarbij onder ontwikkeling materiële vooruitgang wordt verstaan. Of is 'cultuur' het doel en de eindbestemming van 'ontwikkeling', als deze wordt gedefinieerd als de volledige ontplooiing van het menselijk bestaan in al zijn verschillende vormen en als geheel?

Marshall Sahlins

pijltje.gif (179 bytes) Onze creatieve verscheidenheid
Twee visies op ontwikkeling
/nlintro_2.html Cultuur en ontwikkeling
De versplinterde mondiale cultuur


Inleiding
Samenvatting
Rapporttekst
pijltje.gif (179 bytes) Een nieuwe mondiale ethiek
pijltje.gif (179 bytes) De noodzaak tot pluralisme
pijltje.gif (179 bytes) Een door media overspoelde wereld
pijltje.gif (179 bytes) Nieuw zicht op cultuurbeleid
Recensie [EN]
Background Intergovernmental Conference on Cultural Policies for Development
our creative diversity