De Kracht van Cultuur - Home
Thema's: Onze creatieve verscheidenheid
A new global ethics
De noodzaak tot pluralisme
Een door media overspoelde wereld
recasting cultural policies
/nlen300-26.gif (335 bytes)

Samenvatting rapport
Onze creatieve verscheidenheid (overkoepelend)

Ontwikkeling is meer dan economische ontwikkeling alleen. UNDP introduceerde het begrip 'human development': ontwikkeling moet gezien worden als een proces om de keuzemogelijkheden van mensen te vergroten. 'Cultuur' was impliciet aanwezig in dit begrip, maar werd niet expliciet genoemd.
De World Commission on Culture and Development (hierna 'de Commissie' te noemen) stelt zich ten doel het begrip cultuur een vaste plaats te geven in het denken over ontwikkeling. Cultuur wordt opgevat in de brede, antropologische zin van het woord: cultuur omvat het geheel van geestelijke, materiŽle en intellectuele waarden die kenmerkend zijn voor een bepaalde sociale groep of samenleving.
De Commissie komt tot de conclusie dat 'cultuur niet slechts een middel is om materiŽle welvaart te bereiken: het is het einddoel van "ontwikkeling", als je ontwikkeling beschouwt als het floreren van het menselijk bestaan in al zijn vormen en in zijn geheel.'
Culturele diversiteit wordt beschouwd als bron van creativiteit en niet, zoals het vaak wordt gepresenteerd, als bron van conflict. Culturele diversiteit vertegenwoordigt, net als bio-diversiteit een onvervangbare waarde: het brengt ons in contact met de volle breedte van menselijke ervaring en wijsheid.

Als discussiethema's op deze site zijn gekozen (analoog aan de overeenkomstige hoofdstukken uit het rapport):

Aansluitend bij de conferentie in Stockholm wordt de discussie over cultuurbeleid, het laatste thema, alleen in het Engels gevoerd (Recasting Cultural Policies). 'Onze creatieve verscheidenheid' is het overkoepelende thema.

De introductie bij de verschillende thema's bestaat uit een korte samenvatting van het betreffende hoofdstuk, die is gekoppeld aan een aantal discussievragen.


Inleiding
Rapporttekst
pijltje.gif (179 bytes) Een nieuwe mondiale ethiek
pijltje.gif (179 bytes) De noodzaak tot pluralisme
pijltje.gif (179 bytes) Een door media overspoelde wereld
recensie [EN]
our creative diversity