Post Cultuur: Nederlandse ambassades met budget voor cultuur en ontwikkeling

Bolivia

HARMEN VAN DIJK: "De afgelopen jaren is er sprake van een opleving van traditionele inheemse cultuuruitingen. Met name in 2006, het eerste jaar dat de regering Morales, de eerste inheemse president in de geschiedenis van het land, aan de macht kwam. Traditionele zang, muziek, dans en kunstnijverheid (bijvoorbeeld het weven van traditionele kleding) spelen een rol in het herwinnen van eigenwaarde en zelfvertrouwen van een in het verleden veelal onderdrukte en arme groep Bolivianen. Die opleving inspireert ook gevestigde kunstenaars. In bijna alle hedendaagse kunstuitingen levert dit interessante vormen van fusion op. Zoals een symfonie orkest dat traditionele inheemse liederen is gaan spelen, of een performance over de vele betekenissen van het woord 'indio', dat in de praktijk veelal denigrerend en discriminerend gebruikt wordt.

Op cultureel gebied gebeurt er ontzettend veel, maar de organisatie is vaak niet zo professioneel. Zoals in veel ontwikkelingslanden is kunstbeleid een sluitpost op de begroting, en is men grotendeels afhankelijk van internationale donoren. Verder speelt mee dat het land groot is en de verbindingen niet optimaal zijn. Communicatie en samenwerking tussen culturele organisaties in de verschillende steden van het land is daardoor beperkt.

Regelmatig komen er Nederlandse jazz musici, theathergroepen en beeldend kunstenaars naar Bolivia, waarbij het ook vaak gaat om kennisdeling, in de vorm van workshops. Een enorme ervaring voor de betrokkenen waren de aanstekelijke optredens van jazzpianist Mike del Ferro met Boliviaanse artiesten. De optredens zijn zeer professioneel gefilmd, ten bate van fondsenwerving voor goede doelen in Bolivia, en inmiddels op internet te bezichtigen."

Budget Cultuur250.000 euro (C&O Fonds, LCF)    Sinds2004

Toonaangevende projecten Tentoonstelling Dutch Dress Up | World Press Photo La Paz, plus locale fototentoonstellingen | Restauratie altaarstuk en conservering precolombiaanse rotstekeningen | Workshops beeldende kunst voor arme jonge blinde Bolivianen | Optredens jazzpianist Mike del Ferro met Boliviaanse artiesten

De Kracht van Cultuur
Sica Magazine