Post Cultuur: Nederlandse ambassades met budget voor cultuur en ontwikkeling

Egypte

ANJA VAN DE PUT: "De belangstelling voor kunst in Egypte is niet heel groot, maar het begint te groeien. Er is geen echte middenklasse. De rijken zitten veel in het buitenland, maar mensen uit de lagere inkomensklasse beginnen cutuur en kunst voorzichtig te ontdekken. Cultuur wordt hier gebruikt als middel voor sociale vernieuwing.

De culturele sector is grotendeel staats-georganiseerd, log en weinig vernieuwend, maar er komen steeds meer onafhankelijke organisaties. Er gebeurt genoeg, en steeds meer, maar het bereik is klein; kunst is voor de meeste mensen nieuw en vreemd.

We werken vooral samen met de nieuwe onafhankelijke organisaties en dat verloopt goed. Men weet de ambassade te vinden, ook omdat de meeste ambassades alleen subsidies geven voor bilaterale projecten. De meeste projecten die we ondersteunen zijn aangevraagd door locale organisaties, we nemen meestal niet zelf het initiatief. We ondersteunen onder andere grote archeologische projecten, contemporaine kunst, interculturele samenwerking en uitwisseling.

Uitwisseling met Nederland is er vooral bij de grote archeologische projecten, maar er komen soms ook Nederlandse kunstenaars voor langere tijd naar Egypte om hier te werken.

Wat mij persoonlijk aanspreekt is de opbouw van een infrastuctuur die dingen mogelijk maakt - voor en door de lokale bevolking. Je bouwt dan in feite een nieuwe vorm van cultuur op met behoud van of hernieuwde kennismaking met de oude cultuur, zoals bijvoorbeeld in een project voor traditionele muziek."

 

 

Budget Cultuur200.000 euro (C&O fonds, LCF en PKP)   Sinds1996

 

De Kracht van Cultuur
Sica Magazine