Post Cultuur: Nederlandse ambassades met budget voor cultuur en ontwikkeling


Maart 2007

Binnen het Nederlandse beleid voor ontwikkelingssamenwerking bestaat het programma Cultuur en Ontwikkeling (C&O). Dit is gericht op het versterken van de culturele identiteit in een aantal ontwikkelingslanden als bijdrage aan duurzame sociaal-economische ontwikkeling. Het C&O-programma wordt uitgevoerd door de ambassades, vijftien 'c&o-posten' krijgen er middelen voor. Het totale budget van het C&O-programma bedraagt jaarlijks 6,5 miljoen. Van dit bedrag is ongeveer 3,5 miljoen gereserveerd voor het Prins Claus Fonds. 2,7 miljoen wordt door de ambassades beheerd.

De ambassades met een C&O-budget zijn: Afghanistan, Bhutan, Bolivia, Egypte, Ghana, Guatemala, Indonesië, Kenia, Macedonië, Mali, Sri Lanka, Suriname, Tanzania, Vietnam en Zuid-Afrika. Het ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoekt de mogelijkheid om het programma uit te breiden met Rwanda, de Palestijnse gebieden en India.

 

Afkortingen

PKP Programma kleine projecten. Alle posten hebben een dergelijk budget dat gebruikt wordt om minimale bijdragen te leveren aan allerlei projecten, waaronder culturele.

PCAP Programma Culturele Ambassade Projecten is een budget voor een aantal ambassades met een versterkte culturele functie.

LCF Locaal Cultuur Fonds.

De Kracht van Cultuur
Sica Magazine