Post Cultuur: Nederlandse ambassades met budget voor cultuur en ontwikkeling

Indonesië

GONNEKE DE RIDDER: "Kunst en cultuur nemen een belangrijke, veelal traditionele plaats in in de Indonesische samenleving. Traditionele uitingsvormen als Javaanse en Balinese dansen, gamelanmuziek, Balinese schilder- en beeldhouwkunst vormen nog steeds de hoofdmoot. Hiernaast is echter een belangrijke, vernieuwende stroming actief, die zeker sinds de val van Suharto meer vrijheid heeft gekregen. Deze eigentijdse kunst bereikt tot nu toe echter slechts een klein deel van de samenleving.

De culturele sector heeft in Indonesië geen prioriteit, en zijn er dus weinig tot geen fondsen beschikbaar voor de versterking van de culturele infrastructuur. Het C&O-fonds is daardoor van groot belang. De meeste culturele organisaties onderhouden goede contacten met de post, zowel vanwege de samenwerking op het gebied van culturele projecten als vanwege het belang van het Erasmus Huis voor de culturele sector in Indonesië.  Bij de ondersteuning van activiteiten vragen we regelmatig de mening van locale organisaties, maar ook van Nederlandse experts.

Sinds 2004 werden 6 grote projecten gefinancierd. De belangrijkste hiervan zijn:

Een samenwerkingsproject tussen het Koninklijk Instituut voor de Tropen en de museumafdeling van het bestuur van de provincie Jakarta, waarbij kennisoverdracht op het gebied van collectiebeheer en tentoonstellingsmanagement centraal staat.

Een driejarig ‘artist in residency’-project van Cemeti Art House in Yogyakarta, waar Nederlandse en Indonesische kunstenaars kennis uitwisselen en tot nieuwe concepten komen. Een veelbelovend project dat al tot de eerste interessante expositie heeft geleid.

Een theaterproject van Teater Garasi over de ontwikkeling van theater en performance art in Indonesië.

 

Budget Cultuur670.000 euro (C&O fonds, PCAP, PKP, Erasmushuis)    Sinds2004

Toonaangevende projectenCollectiebeheer en tentoonstellingsmanagement | Artist in residency-project van Cemeti Art House | Theaterproject van Teater Garasi

De Kracht van Cultuur
Sica Magazine