Post Cultuur: Nederlandse ambassades met budget voor cultuur en ontwikkeling

Macedonië

ELIZABETHA BAKOVSKA: "In het institutionele raamwerk voor cultuur in Macedonië is een primaire rol voor de overheid weggelegd. Het Ministerie van Cultuur en de instellingen die daaronder vallen zijn als eerste verantwoordelijk voor de fysieke bescherming, conservering en onderhoud van het cultureel erfgoed. Daarnaast is een aantal NGO's actief, beroepsorganisaties, individuele kunstenaars en groepen, zowel op het vlak van de traditionele cultuur - bijvoorbeeld folkloregroepen - als dat van de hedendaagse, onder meer uitvoerende kunsten.

Bij de regering staat cultuur echter niet hoog op de agenda. Er is een algemeen gebrek aan financiering vanuit de overheid voor de 'zachte' sectoren; een ontbrekend besef van de commerciële mogelijkheden van culturele producten voor een land; een gebrek aan cultureel zelfbewustzijn en kennis van traditie en erfgoed. Bovendien is cultuur een gevoelige kwestie, vooral in relatie tot de etnische, religieuze en regionale diversiteit in het land.

De ambassade is zich goed bewust van het bestaande netwerk van culturele instellingen in Macedonië en werkt met hen samen, primair binnen bestaande programma's en op initiatief van de instellingen zelf. Het cultuur- en ontwikkelingsprogramma van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is operationeel in Macedonië sinds 2004. We hebben besloten om ons op twee sectoren te richten: volksmuziek / –dans en traditionele ambachten / kunstnijverheid. Uit 450 aanvragen hebben we acht projecten gekozen: promotie van cultuur en toerisme in de regio Reka; behoud van oude borduur-, weef-, brei- en naaitechnieken in de regio Tetovo; bevordering van economische zelfstandigheid van gehandicapten in Stip; behoud en promotie van filigreinwerk in Skopje in samenhang met economische zelfstandigheid voor jongeren;  behoud van het erfgoed van de Romabevolking, vooral muziek en mondelinge overlevering; ontwikkeling van het erfgoed van het dorp Galicnik in de regio Miac, vooral de ambachten en gebruiken die gerelateerd zijn aan de bruiloften ter plaatse; het integreren van Chalgia-muziek in de hedendaagse muziekpraktijk; het bevorderen van kennis op het gebied van oude ambachten en kunstnijverheid onder kinderen met verschillende etnische achtergronden."

Budget Cultuur250.000 euro Sinds2004

Toonaangevende projectenThe Old Trades - Live Witnesses of the Traditional Culture (Association for Dignity of Handicapped People) | The Young Cultural Bearers of Music Treasure and Oral Tradition of Roma | Life Tradition, Linking Chalgia with Contemporary Music

De Kracht van Cultuur
Sica Magazine