Post Cultuur: Nederlandse ambassades met budget voor cultuur en ontwikkeling

Suriname

JAAP VEERMAN: "Nederland en Suriname hebben een gedeelde geschiedenis van meer dan 300 jaar. Beide landen hebben op cultureel gebied dan ook veel gemeen, niet in de laatste plaats de Nederlandse taal. De samenwerking op het gebied van het gemeenschappelijk cultureel erfgoed is groeiende en het aantal culturele uitwisselingen neemt nog altijd toe. Maar de randvoorwaarden voor cultuuruitingen in Suriname behoeven nog altijd verbetering. De ambassade werkt hierin nauw samen met het Surinaamse directoraat Cultuur, dat momenteel werkt aan een meerjarenbeleidsplan voor de culturele sector.

De ambassade wil zich op cultureel gebied nadrukkelijker profileren, met meerjarige en duurzame ondersteuning van grootschalige activiteiten. Ook krijgt het uitdragen van Nederlandse kunst en cultuur meer aandacht, en vinden we het van belang om locale organisaties te versterken.
Het is voor de Surinaamse cultuurdragers van belang hun blik te verbreden. Wij zijn daarom behulpzaam bij contacten met organisaties in Nederland en stimuleren contacten met de regio.

De afgelopen jaren zijn we al bij veel projecten betrokken geweest. Zo is in 2005 de renovatie van het Nola Hatterman Instituut gerealiseerd. Een laagdrempelig instituut voor jonge kunstenaars en schoolgaande kinderen die kennis kunnen maken met de beeldende kunst. We werken nu aan de realisatie van een meerjarenopleiding voor leerlingen van het Instituut, verzorgd door docenten van de Amsterdamse Rietveldacademie. Na het behalen van dit diploma kunnen studenten worden toegelaten tot de Rietveldacademie.

Stichting de Back Lot organiseert een tweejaarlijks internationaal film- en documentairfestival, maar ook workshops op het gebied van filmen, techniek en journalistiek. De grote ambitie is Suriname op de kaart te zetten als audiovisueel centrum van de Caraïben."

Budget Cultuur750.000 euro    Sinds2005

Toonaangevende projectenDe renovatie van het Nola Hatterman Instituut | Meerjarige kunstopleiding | Theaterproductie Tranen van Den Uijl | Revitalisering van het Cultureel Centrum Suriname | Stichting de Back Lot | Herinrichting depot Surinaams museum | Masterclasses in Nationale muziekschool

De Kracht van Cultuur
Sica Magazine