Post Cultuur: Nederlandse ambassades met budget voor cultuur en ontwikkeling

Zuid-Afrika

FRED DE BRUIN : "De opbouw van de culturele infrastructuur en culturele educatie onder de achtergebleven groepen heeft voor ons prioriteit. We streven daarbij naar integratie met andere taken van de ambassade zoals onderwijs, preventie HIV/AIDS en economische ontwikkeling. Voorts richten projecten zich op de bevordering van culturele identiteit en onderling begrip tussen de etnische groepen.

Zuid-Afrika kent een bloeiend cultureel leven. Kunst vormt voor velen een middel om aan de harde dagelijkse werkelijkheid te ontsnappen. Voor de  Zuid-Afrikaanse overheid is de bevordering van cultuur echter geen prioriteit. Belangrijke taken zijn daarom wegggelegd voor NGO's zoals de National Arts Council en de Arts and Culture Trust, waarvan de ambassade een belangrijke sponsor is.
Daarnaast hebben we partnerships voor culturele projecten met de stad Johannesburg en  Port Elisabeth en met Cultural Radius uit Durban, en werken we samen met het District VI Museum in Kaapstad. Voor dit museum ondersteunen we de restauratie van oude foto’s die een sociaal-historisch beeld geven van de vroegere bewoners, die door het apartheidsbewind uit hun wijk werden verdreven.
In  Kaapstad ondersteunen we ook het toegangelijk maken en de digitalisering van de VOC archieven.

De projecten worden in beginsel door lokale partners aangedragen, die vervolgens op onze prioriteiten en de soliditeit van de aanvrager worden getoetst. De goedgekeurde projecten worden door de lokale partner uitgevoerd en door de ambassade gemonitored op voortgang en financieel beheer.

Persoonlijk spreken mij de projecten in de townships waarbij jongeren d.m.v. muziek en drama hun leeftijdsgenoten bewust maken van de ernstige gevaren van HIV/AIDS en criminaliteit het meest aan. Hun enthousiasme en vriendelijkheid contrasteren scherp met de harde werkelijkheid om hen heen, waaruit het moeilijk is te ontsnappen."

Budget Cultuur850.000 euro (C&O)   Sinds1994

Toonaangevende projectenHIV/AIDS voorlichting met muziek en drama | Ondersteuning Arts and Culture Trust | Culturele partnerships met Johannesburg, Port Elisabeth en Durban | Renovatie van foto’s in District VI Museum in
Kaapstad

De Kracht van Cultuur
Sica Magazine