inleiding Burkina Faso

Hoeveel Afrikaanse filmklassiekers kunt u opnoemen? En hoeveel beroemde Afrikaanse regisseurs, acteurs en actrices? Precies! Veel te weinig. Het is de hoogste tijd om daar verandering in te brengen, want de Afrikaanse cinema is bijzonder en verdient meer aandacht. Trouwens ook van Afrikanen zelf: er zijn veel te weinig ‘eigen’ beelden van Afrikanen voor Afrikanen.

In deze Special over Afrikaanse film een vijftal artikelen. Conservator Erna Beumers benadrukt in een inleidend interview het belang van de Afrikaanse cinema. Bovendien geeft ze haar persoonlijke top 15 van beste Afrikaanse films.
De overige vier artikelen belichten een bijzonder aspect vande Afrikaanse film voor iedere regio. In Oost-Afrika is dat het Zanzibar International Filmfestival, vanwaar een verslag ter plaatse. In West-Afrika, -in Ouagadougou, Burkina Faso-, heeft regisseur Gaston Gaboré zijn trainingsinstituut Imagine gestart. Inge Ruigrok interviewde de Angolese regisseur Zeze Gamboa, hij vertelt over het filmklimaat in Angola na de burgeroorlog. Bart Luirink tenslotte, geeft een beeld van de Zuid-Afrikaanse homofilm, een genre uniek in Afrika.