Lange tijd werd cultuur beschouwd als een weerstandfactor voor ontwikkeling. Kunst was een luxe, voorbehouden aan de elites. En kunstenaars waren irrelevant als het ging om het behalen van ambitieuze ontwikkelingsdoelen. De prioriteiten beperkten zich tot waterpompen, dammen, voedsel, fabrieken en huizen.

Het besef dat cultuur niet alleen een rol speelt bij ontwikkeling, maar zelfs de basis daarvan vormt, sijpelt echter langzaam door. Cultuur gaat over mensen en hun intellectuele, emotionele en spirituele bestaan, zo valt tegenwoordig in beleidsstukken te lezen. Steun aan cultuur stelt mensen in staat hun toekomst te definiëren en vooruit te komen.

In Nederland zijn het afgelopen decennium verschillende fondsen opgericht voor cultuur buiten de westerse wereld. De fondsen zijn niet alleen financier. Ze opereren vanuit een autonoom beleid en plaatsen daarbij eigen accenten.

In deze special vertellen zes fondsen welke taak ze voor zichzelf zien in cultuur en ontwikkeling: het Prins Claus Fonds, de European Cultural Foundation, het KIT Tropenmuseum, het Hivos Cultuurfonds, Stichting Doen en het Hivos-NCDO Cultuurfonds. Zij lichten dit toe met voorbeelden van cultuurprojecten over de hele wereld. Bij die projecten kan ook de Nederlandse ambassade een rol spelen; hierover komt de cultureel attaché in Jakarta aan het woord.

lees verder...

 

logoos