Nicholas Motsatse over de World Arts Summit in Johannesburg

mei 2007 -

De ogen van de culturele wereld zijn gericht op Zuid-Afrika, nu het land zich voorbereidt op zijn gastheerschap voor de vierde wereldtop over kunst en cultuur in 2009. Johannesburg heeft de competitie gewonnen en zal onderdak bieden aan een van de belangrijkste evenementen op de internationale kunstkalender. De top, die gehouden wordt van 21-25 September 2009, zal zich richten op de rol van openbaar kunstbeleid wanneer dat in aanraking komt met de grotere uitdagingen waarvoor de wereld zich gesteld ziet – economisch, sociaal en cultureel. Zuid-Afrika is een toonaangevend voorbeeld als het gaat om het bereiken van interculturele dialoog door middel van de kunsten, en IFACCA (International Federation of Arts Councils and Culture Agencies) heeft het als podium gekozen om het onderwerp grondig uit te diepen.

Nicholas Motsatse, voorzitter van de Zuid-Afrikaanse National Arts Council: "De top vindt ieder jaar in een ander werelddeel plaats. Landen doen mee aan een aanbestedingsproces en de winnaar wordt gekozen door een internationaal panel van kunstbeoefenaars. Gezien Zuid-Afrika's staat van dienst bij het onderdak bieden aan belangrijke internationale evenementen, en zijn prominente aanwezigheid op het wereldtoneel, lag het voor de hand om de top in Afrika te houden. De National Arts Council (NAC) is een van de oprichters van IFACCA, de gastheer van de top. De NAC en zijn partners, het departement van kunst en cultuur alsmede de stad Johannesburg, hebben een onweerstaanbaar aanbod gedaan. De eerste top werd gehouden in Canada, de tweede in Singapore en de laatste was in Groot-Brittannië. Dit is de eerste keer in een ontwikkelingsland.

Zuid-Afrika kent diversiteit in termen van cultuur, taal, religie, en deze diversiteit is terug te zien in zijn cultuurbeleid en -praktijk. Binnen de context van de conventie over culturele diversiteit van UNESCO kunnen de principes van samenwerking, het versterken van gemarginaliseerden en de vrijheid waarmee mensen zich over hun diversiteit uitspreken, van belang zijn voor een wereld die met die vraagstukken worstelt.

Inherent aan iedere conferentie, waar ook ter wereld, is dat zij zich richt op de behoeftes en problemen waar het gastland en -continent mee worstelen. Waar de aanwezigheid van Afrika bij de laatste conferentie in Groot-Brittannië minimaal was, zal deze top er juist voor zorgen dat de rol van Afrika bij het vormgeven van cultuurbeleid en de uitvoering daarvan in de wereld benadrukt wordt.

De sprekers zijn doorgaans van een bijzonder kaliber, en Zuid-Afrikaanse beleidsmakers krijgen de kans om van de besten te leren. Zoals met alle topconferenties, trekt het gastland internationale aandacht en dit schuift beleidsmakers in de richting van internationale bestpractice. Nadat Zuid-Afrika gastland was geweest voor de wereldtop over duurzame ontwikkeling, bijvoorbeeld, nam het onder ontwikkelingslanden de leiding bij ecologische en sanitaire vraagstukken."