Korkor Amarteifio begon haar carrière in de jaren zeventig in Montreal, waar zij een platform creëerde voor kunstenaars uit Afrika, het Caribische Gebied en Latijns-Amerika. Ook was zij lid van de Canadese Kunstenraad. In Ghana werkte ze bij het Nationale Theater totdat zij in 2004 het Instituut voor Muziek en Ontwikkeling oprichtte, waarvan zij thans directeur is.

Korkor Amarteifio: “Hedendaagse kunstenaars onzichtbaar in Ghana”

november 2009 -

Verrast was Korkor Amarteifio toen ze in Montreal ontdekte hoeveel aandacht hedendaagse Afrikaanse kunstenaars kregen. Overal waren ze te zien en te horen; op festivals, in radioprogramma's, in galeries. Heel anders dan in Ghana, haar geboorteland waarnaar ze in 1993 terugkeerde om programmadirecteur van het Nationale Theater te worden. De traditionele cultuur had daar nog altijd de eerste prioriteit. Korkor: "Het is iets waarmee de regering vertrouwd is. Ze vindt dat we onze cultuur niet moeten verliezen. Maar de regering vraagt zichzelf niet af: wat is onze cultuur? Ze staat erop dat we traditionele festivals houden, terwijl cultuur altijd aan verandering onderhevig is. Die mentaliteit is een erfenis van het koloniale verleden. Maar zo ontstaat een nieuw getto. Hedendaagse kunstenaars zijn een nieuwe minderheid. Ze zijn onzichtbaar en hebben geen stem in adviescommissies. Tijdens de Expo in Japan liet het Afrikaanse paviljoen alleen traditionele maskers zien en geen enkele hedendaagse kunstvorm. Het was een verloren kans."

photo

In het algemeen krijgt cultuur geen centrale plaats toebedeeld in Ghana. Kunst staat niet op het lesrooster van scholen. "Het is iets voor vrijdagmiddag, wanneer de leraren moe zijn en naar het weekend verlangen", zegt Korkor, die momenteel directeur is van het Muziek Instituut in Accra, op ironische toon. "Het Ministerie van Cultuur is de zwakke schakel in de Ghanese regering: het ontvangt het minste geld. Daarmee geeft de regering een signaal af dat cultuur helemaal niet belangrijk is. Het ministerie is eigenlijk niet meer dan versiering. Men zegt dat de andere ministeries bijdragen aan het bestrijden van de armoede. Wij proberen de regering duidelijk te maken hoe culturele bedrijven de economie sterker kunnen maken. Meer geld voor cultuur zal er ook voor zorgen dat Ghanese kunstenaars in Ghana blijven. Nu gaan ze weg en dragen ze bij aan de verrijking van andere culturen."

Korkor bespeurt een voorzichtige mentaliteitsverandering bij de Ghanese politieke leiders. "De regering toont wat meer belangstelling voor culturele zaken", zegt ze. "Culturele diversiteit en het stimuleren van culturele bedrijfjes zijn nu onderdeel van het nationale strategische plan om de armoede terug te brengen." Vooral de middelen die het ARTerial Netwerk aanreikt voor lobbyactiviteiten in Ghana zijn nuttig. "Veel mensen in de Ghanese culturele sector wisten niet van het bestaan van het Nairobi Plan of Action totdat het ARTerial Network hun daarop wees. Ze zijn niet op de hoogte van de internationale middelen die onze regering heeft ondertekend en kunnen er daarom niet op toezien dat ze die verdragen ook daadwerkelijk ratificeert. Iedereen heeft nu de tekst en weet wat die inhoudt."