Farai Mpfunya studeerde Frans en elektrotechniek en werkte vervolgens in de telecommunicatie, elektronica en IT-industrie in Parijs, Harare en Londen. Hij is ook filmmaker. In de jaren negentig richtte hij in Christon Bank, Mazowe Vallei, een klein ontwerpbureau op totdat hij begin 2007 directeur werd van het Zimbabwe Cultuurfonds.

Farai Mpfunya: “Het Zimbabwaanse conflict heeft mensen mondiger gemaakt”

november 2009 -

Het ARTerial Netwerk behartigt de belangen van de Afrikaanse culturele sector. Maar hoe dat per land uitpakt is verschillend. In Zuid-Afrika kunnen kunstenaars zich beter niet met lobbyen bezighouden maar een aparte organisatie oprichten die dat namens hen doet. Wie invloed wil uitoefenen wordt daar door de regering vijandig bejegend. In Zimbabwe ligt dit heel anders: kunstenaars willen volgens Faria Mpfunya, directeur van het Zimbabwe Cultuur Fonds, zelf de touwtjes in handen houden. "Zimbabwanen willen niet dat iemand namens hen spreekt. Het is hetzelfde als een kinderfestival organiseren zonder kinderen. In armere landen zijn niet genoeg academici en experts. Het zal altijd een expat zijn die als deskundige optreedt. Dat leidt in Zimbabwe tot botsingen. Mensen willen door een Afrikaan worden vertegenwoordigd. Er zijn toch ook geen Afrikanen die voor Europeanen lobbyen?"

Volgens Mpfunya zullen Zimbabwaanse kunstenaars geen aparte lobby-organisatie accepteren omdat ze vinden dat de kunstensector niet buiten het centrum van beleidsbeïnvloeding mag zijn. "Het Zimbabwaanse conflict heeft mensen mondiger gemaakt. Ze zijn nu in staat om vragen te stellen over de grondwet en wat hun rechten zijn. Kunstenaars moeten daar bij betrokken zijn door te lobbyen bij parlementariërs, net zoals anderen lobbyen voor vrouwenrechten en landkwesties. Zij hebben het recht om bij te dragen aan het opbouwen van een culturele sector." Het ARTerial Netwerk versterkt volgens Mpfunya de stem van Zimbabwanen in de kunstensector in Zimbabwe. "We kunnen voorbeelden en ervaringen van elders gebruiken voor onze eigen lobbyactiviteiten."