Peter Rorvik is directeur van het Centre for Creative Arts in Durban, Zuid-Afrika. Het centrum, dat gelieerd is aan de universiteit van Kwazulu-Natal, organiseert festivals zoals Time of the Writer, Durban International Filmfestival en Poetry Africa.

Peter Rorvik: "Sterke culturele organisaties zijn nodig op continent"

november 2009 -

"Er is vooral één feit dat we kunnen vieren: het ARTerial Netwerk heeft bewezen dat het de vaart erin kan houden", zegt Peter Rorvik, directeur van het Centre for Creative Arts in Durban, Zuid-Afrika. "De tijd is rijp voor een snellere informatiestroom op het continent en voor Zuid-Zuid-uitwisselingen. Al zijn we nog steeds afhankelijk van fondsen uit het Noorden, meer dan ooit willen en kunnen Afrikanen voor zichzelf spreken. Een concreet resultaat is nu al zichtbaar: een sterkere aanwezigheid van Franssprekend Afrika in het ARTerial Netwerk. Altijd was er die kloof tussen Franstalig en Engelstalig Afrika.”

photo

Peter Rorvik at the 2009 Time of the Writer, Durban

"De uitdaging is nu om de overgang te maken van een informeel naar een formeel netwerk zonder dat de organisatie gebukt gaat onder de last van bureaucratie. Op dit moment heeft het netwerk een prettige dynamiek. Het gevaar is dat ARTerial wat van die flair verliest. Het formaliseren van de structuur is een organisch proces. Het moet representatief blijven voor maatschappelijke organisaties. De uitgangspunten van het ARTerial Netwerk zijn sterk. De kracht zit in de collectieve stem. Vooral in barre economische tijden is cultuur het eerste dat wordt opgeofferd. We hebben daarom sterke culturele organisaties op het continent nodig. In Zuid-Afrika is de culturele sector sterker geworteld vergeleken met de andere landen, maar ook hier bestaat ontevredenheid."

"Wat ik hoop dat zal gaan gebeuren zijn meer inter-Afrikaanse projecten. De conferentie in Johannesburg was een goede kans om te netwerken; dat is ook gebeurd. Organisaties zouden hun handen ineen moeten slaan en regionale tourcircuits creëren. Het is interessanter voor kunstenaars en sponsors om optredens en tentoonstellingen in meerdere landen te hebben. De oprichting van een Afrikaans cultuurfonds zal coproducties op het continent in een stroom versnelling brengen."