Mauricio Delfín is oprichter van Realidad Visual, een Peruaanse organisatie die zich bezig houdt met de promotie van mediakunst en de ontwikkeling van cultuurbeleid. Onder de slogan + cultura – pobreza (meer cultuur, minder armoede) lanceerde hij begin 2009 Culturaperu.org. Voor het Prins Claus Fonds verslaat hij de 4th World Summit on Arts and Culture (Johannesburg, 22-25 september 2009).

Mauricio Delfín: "Peru is klaar voor diepgaande investeringen in cultuur"

september 2009 -

"De culturele productie in Peru, die grotendeels los staat van de overheid, heeft een versnipperd en ongearticuleerd karakter. Het programma Culturaperu.pe, omderdeel van Culturaperu.org, dat begin 2009 gelanceerd is, moet daarom leiden tot een actief sociaal netwerk. Met behulp van een content managementsysteem wordt eerst de onafhankelijke culturele productie in Peru in kaart gebracht, om daarmee vervolgens informatie te kunnen verstrekken over culturele activiteiten en samenwerking tussen organisaties en kunstenaars te stimuleren", zegt Delfín.

foto
Mauricio Delfín

"Sinds enige tijd wordt er in Peru gediscussieerd over de relatie tussen cultuur, beleid en ontwikkeling. In augustus 2009 startte het Nationaal Instituut voor Cultuur daarom, in samenwerking met de Spaanse Ontwikkelingsdienst AECID, de campagne Cultuur is geen luxe. Dat uitgangspunt is feitelijk een eindeloze herhaling van iets waar we het al lang over eens zijn. Bovendien werden weinig mensen uit de culturele sector betrokken bij deze campagne, wat ik tegenstrijdig vind met de breed opgezette en publieke doelstellingen ervan."

"Het valt natuurlijk niet te ontkennen dat de campagne een positieve boodschap overbrengt die ervoor zal zorgen dat een bepaalde sector anders over cultuur zal gaan denken. Toch ben ik bang dat het een publiciteitscampagne betreft die weinig structurele hervormingen teweeg zal brengen. Er zijn niet veel mensen die de capaciteiten hebben om via cultuur veranderingen tot stand te brengen. In dat opzicht heeft cultuur een exclusief karakter. Peru is daarom klaar voor fundamentelere en vergaande investeringen die werkelijk tot sociale integratie zullen leiden. Daarom is het belangrijk om via kunst en cultuur algemene belangen te articuleren waarmee je geleidelijke veranderingsprocesen stimuleert."

"Laat ik de vergelijking maken met Brazilië, waar de regering Lula nog niet zo lang geleden de campagne Vale Cultura startte. De Braziliaanse overheid stimuleert daarmee een brede consumptie van kunst en cultuur door samen met het bedrijfsleven 'culturele tegoedbonnen' te subsidiëren voor families met lage inkomens. Een belangrijk detail is dat deze families zelf ook een klein bedrag moeten inleggen. Er wordt dus een minieme investering van de burger gevraagd, maar daar krijgt ze wel boeken, films, kaartjes voor het circus, noem maar op, voor terug. In dit geval kunnen we dus spreken van een mechanisme dat écht leidt tot sociale integratie door de productie en consumptie van cultuur."