In deze rubrieken leest u berichten die van 2003 tot en met 2010 verschenen op de Kracht van Cultuur. Recentere berichten vindt u op ons blog.

Beleid

Zonder cultuur geen ontwikkeling. Als je cultuur opvat als het geheel van geloof, gewoonten en gebruiken van een samenleving, dan is cultuur het fundament onder elke ontwikkeling. ›››

Kunst wereldwijd

Kunst en cultuur scheppen ruimte voor verbeelding, dialoog en zingeving. Overal ter wereld onderzoeken kunstenaars en schrijvers de werkelijkheid, leveren commentaar er op en geven er vorm aan. ›››

Cultureel erfgoed

Onder 'cultureel erfgoed' verstaan we archieven, kunstwerken, gebedsplaatsen en monumenten. Ook is er immaterieel erfgoed: talen, muziek en dans, feesten, rituelen en traditioneel vakmanschap. ›››

Culturele uitwisseling

Cultuur draagt bij aan versteviging van je eigen identiteit en het kritisch kunnen reflecteren op die identiteit. Het besef van een eigen identiteit is onontbeerlijk voor ontwikkeling en in interactie met anderen. ›››

Kunst en ontwikkeling

Kunst staat middenin de maatschappij en soms is kunst een middel om maatschappelijke verandering op gang te brengen.  ›››

Media

Massamedia overspoelen de wereld met boodschappen. Op verschillende manieren dragen media bij aan ontwikkeling. ›››

Cultuur en conflict

Cultuur geeft vaak aanleiding tot onbegrip, conflict en onderdrukking. Boekverbranding, gevangenneming van schrijvers en kunstenaars, vernietiging van cultureel erfgoed: uit dit soort daden blijkt hoezeer de kracht van cultuur wordt gevreesd. Maar ook dat kunst een doeltreffend middel kan zijn om conflicten op te lossen. ›››

Cultuur en ethiek

Samenwerking verloopt makkelijker en conflicten blijven binnen de perken als mensen overtuigingen delen. Daarom is het van belang te zoeken naar ethische principes die wereldwijd gedeeld worden: naar mondiale ethiek. ›››

Cultuur en economie

Is armoedebestrijding niet belangrijker dan kunst? Is het wel terecht schaarse ontwikkelingsgelden te besteden aan cultuur? ›››