Cultureel erfgoed

Eternal Egypt

april 2004 -

Website over de meer dan vijfduizend jaar oude Egyptische beschaving.

›››
Eternal Egypt

CER betaalt deel inrichting universiteitsbibliotheek Bagdad

april 2004 -

Met de eerste gift van het noodfonds Cultural Emergency Response (CER) is de leeszaal van de universiteitsbibliotheek in Bagdad opgeknapt.

›››

Samenwerken voor behoud cultureel erfgoed

maart 2004 -

Gemeenschappelijk werken aan duurzaam behoud van cultureel erfgoed is een prioriteit van het Internationaal Cultuurbeleid. Met Zuid-Afrika bereikte Nederland onlangs overeenstemming over een gezamenlijk beleidskader.

›››

Komt de obelisk uit Ethiopië eindelijk naar huis?

maart 2004 -

Het lijkt erop dat de obelisk die Mussolini in 1937 uit Ethiopië meenam, nu echt teruggaat naar huis.

›››

Muzikale erfenis inkomstenbron voor ruraal Angola

februari 2004 -

De functie van muziek als boodschappendrager is oeroud in Afrika. Tsikaya, een cultureel project in Angola, borduurt op dit idee voort.

›››
photo

Ambacht centraal bij Prins Claus Prijzen

januari 2004 -

Het ambacht als vernieuwde kracht in een globaliserende wereld. Tijdens de jaarlijkse prijsuitreiking op 10 december in het Koninklijke Paleis in Amsterdam vereerde het Prins Claus Fonds kunstenaars, denkers en culturele organisaties die nieuwe visies ontwikkelden op traditionele technieken en handwerk. De hoofdprijs ging naar de Chinees Wang Shixiang, die zijn leven wijdde aan de bestudering van het cultureel erfgoed van zijn land.

›››

HGIS-geld naar samenwerkingsproject VOC-archieven

januari 2004 -

Onderzoek naar VOC archieven in Nederland, Sri Lanka, India, Indonesië en Zuid-Afrika maakt deze archieven op uniforme wijze toegankelijk.

›››

Unesco wijst nieuwe immateriële meesterwerken aan

december 2003 -

Een internationale jury heeft 28 meesterwerken aangewezen op het gebied van taal, zang, muziek, dans, rituelen en ambachten.

›››

Van Chinese opera tot Boliviaans carnaval - internationaal verdrag immaterieel erfgoed

november 2003 -

Op de 32ste bijeenkomst van de Algemene Conferentie van Unesco (29 september-17 oktober) hebben de lidstaten een verdrag aangenomen over immaterieel erfgoed.

›››

HGIS-Cultuursubsidie voor digitalisering erfgoed Papua's

november 2003 -

Tweehonderdduizend euro hebben de ministeries van Buitenlandse Zaken en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen toegekend aan de Stichting Papua Cultureel Erfgoed (PACE).

›››
Inhoud syndiceren